توضیحات

• گُل بی منّت بارون
تفسیری از شخصیت و شاعرانگی حسین پناهی
غلامعلی الهی / دکتر داود کیانی /چاپ دوم/ 152 صفحه / 15000 تومان
کتابی جامع و کامل در مورد شخصیت و شاعرانگی و تفسیری از اشعار حسین پناهی است که از چهار فصل تشکیل شده است؛ فصل اول، یک تجزیه و تحلیل گسترده‌ی روانشناسانه از شخصیت پناهی است که در همه‌ی ابعاد مرگ، زندگی، دانش، حیرت و بسیاری مسائل پرداخته شده است. در فصل دوم، به فضای روستای محل زندگی وی و تأثیرات آن فضا بر ذهن و جان او پرداخته شده است، فضای روستای ساکن و آرام با همه‌ی اتفاقات زیبا و تلخی که پناهی گذرانده و اکنون او آنها را در انبان داشت. فصل سوم، به سرگردانی و دلتنگی‌های پناهی و رنجهایی که در زندگی متفکرانه‌اش کشیده و نیز آگاهیهایی که او به آنها دست یافته و سؤالات بی‌پاسخی که جوابهایش را در کشکولها دنبال می‌کرده، می‌پردازد. در فصل چهارم، به صورت نمونه به بخشهایی از آثار آن فرزانه مرد تاریخ پرداخته شده است.