شما می توانید جهت ارتباط با بخش های مختلف فراهنر از راه های زیر اقدام نمایید.

1-ارتباط از طریق ارسال ایمیل به مدیرمسئول فراهنر farahonar.pub@gmail.com

2- ارتباط از طریق صفحات مجازی به عنوان مثال اینستاگرام با آدرس farahonar_pub

3- ارتباط تلفنی 02166981407

4- ارتباط از طریق واتسپ یا تلگرام 09215985177

5- حضور در دفتر مرکزی تهران به آدرس؛ میدان انقلاب اسلامی، خیابان شهدای ژاندارمری نرسیده به کارگر جنوبی پلاک 131 واحد 1 دفتر مرکزی انتشارات فراهنر.